UW PRIVACY

​Wij, Praktijk Osteopathie Van Poecke, vinden de privacy van onze patiënten heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook onze wettelijke plicht (WGBO) om van uw behandeling een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

​U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft bovendien een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij zijn als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal de behandelend therapeut u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

-Voor het gebruik voor waarneming, wanneer de eigen therapeut afwezig is.

-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

-Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

. NAW-gegevens verzekerde

. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde

. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)

. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie

. Kosten van de behandeling

Op de website van Osteopathie Van Poecke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: www.osteopathievanpoecke.nl Praktijk Osteopathie Van Poecke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen aan derden verstrekt die de Google-Adwords campagne beheren (DTG).

Osteopathie Van Poecke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Osteopathie van Poecke bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie (https://privacy.google.com)

Osteopathie Van Poecke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computers, software en toepassingen die wij gebruiken zijn allen beveiligd met wachtwoorden en worden zeer frequent bijgewerkt naar de laatste veilige versies. De website van Osteopathie Van Poecke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Osteopathie Van Poecke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Osteopathie Van Poecke op via info@osteopathievanpoecke.nl